‘Jammer dat parttime bestuur buiten de boot valt’

Posted in: Nieuws

Een voorstel van Kamerleden van D66 en VVD maakt het universiteiten mogelijk om collegegeldvrij besturen in te voeren. Het staat de universiteiten vrij om van de regeling gebruik te maken: het college van bestuur van de Radboud Universiteit is dat niet van plan. Wat vinden de verschillende fracties in de studentenraad daarvan?

De drie gekozen studentenraadfracties zijn AKKUraatd, asap en SiamCollegegeldvrij besturen wil zeggen dat studentbestuurders zich tijdens hun bestuursjaar uitschrijven als student en via een contract verbonden blijven aan de universiteit. De kwestie is met regelmaat onderwerp van gesprek in de universitaire gezamelijke vergadering (UGV). Hoe denken de verschillende gekozen studentenraadfracties over de kwestie? De woordvoerders kregen ieder dezelfde vragen voorgelegd. Simone Endert antwoordde namens AKKUraatd, Mart Waterval namens asap en Tijke Eijkemans namens Siam.

Wat vinden jullie van het voorstel?
asap: ‘Het is goed dat de regeling er komt. Het risico dat studenten die zich het hele jaar voor een bestuursfunctie inzetten met de langstudeerboete worden geconfronteerd is dan kleiner.’
AKKUraatd: ‘Het is oneerlijk dat fulltime bestuurders moeten betalen voor onderwijs waarvan zij weinig tot geen gebruik maken en belachelijk dat ze een grotere kans lopen om met de langstudeerboete te maken te krijgen. Fijn dat de politiek dit ook inziet. Op het eerste gezicht lijkt collegegeldvrij besturen dan ook een sympathieke regeling. Maar de regeling heeft ook nadelen: wie er gebruik van maakt heeft geen recht op studiefinanciering, geen leenrecht, geen reisrecht en mag niet deelnemen aan onderwijs en tentamens. Bovendien valt de grootste groep bestuurders, de parttimers, nog steeds buiten de boot.’
Siam: ‘Het is jammer dat er geen mogelijkheden worden gecreëerd voor studenten die in een korte, intensieve periode een bijdrage leveren aan de academische gemeenschap. Alleen een voltijd bestuurder heeft baat bij deze regeling. Maar het is wel een stap vooruit.’

Het college van bestuur geeft aan geen gebruik van de regeling te zullen maken.
Siam: ‘Dat is niet onverwacht, wel teleurstellend. Het college vindt principieel dat er naast bestuurswerk gestudeerd moet worden. Maar in praktijk gaat dat niet altijd. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het bestuur van de Batavierenrace in de maand voor de race echt geen tijd heeft om college te volgen en tentamens te maken.’
AKKUraatd: ‘Het is een moeilijk punt. Wij zijn principieel zeker niet tegen de regeling, maar willen er wel kritische kanttekeningen bij plaatsen. Zo is het mogelijk dat er extra financiële druk komt op het profileringfonds [het fonds waaruit onder andere de bestuursbeurzen worden betaald, red.]. Het mag niet zo zijn dat het helpen van fulltime bestuurders ten koste gaat van parttime bestuurders.’
asap: ‘Vanaf het volgende academische jaar zijn studentbestuurders verplicht om studiepunten te halen, willen ze in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Om studiepunten te halen moet je zijn ingeschreven, dus is uitschrijven niet mogelijk. Er is in principe überhaupt geen voltijd bestuur mogelijk.
‘Toch zien we mogelijkheden voor bepaalde uitzonderingen. Neem als voorbeeld Delftse studenten die meedoen aan de Solar Challenge. Zij zetten zich een jaar fulltime in voor een studiegerelateerde activiteit, maar volgen geen college. We vragen het college om voor soortgelijke Nijmeegse initiatieven van de regeling gebruik te maken.’
 
De collegevoorzitter vindt de regeling een doekje voor het bloeden.
AKKUraatd: ‘Ik heb de indruk dat bepaalde politici denken dat ze de studenten hiermee genoeg tegemoet komen. Maar het is een regeling voor een kleine groep studenten. Politiek gezien vast de meest haalbare optie, maar ik had graag gezien dat de indieners zich ook sterk hadden gemaakt voor andere groepen studenten, zoals parttimers en studenten met onvindbare of weigerachtige ouders.’
asap: ‘Als deze regeling het mogelijk maakt studenten te helpen, willen we daar gebruik van maken. De aandacht voor andere kwesties lijdt daar niet onder.’
Siam: ‘Als je trots bent op het studentenleven in Nijmegen, als je ziet daar druk op komt te staan, dan zou je een van de weinige kansen om de lasten wat te verlichten moeten aangrijpen.’ / Mark Merks / Foto Dick van Aalst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>